Švenčionėlių kultūros centro skyriai

Skyrių informacija, kolektyvai

Apie Sarių skyrių

Sarių kaimo klubas įsikūręs nuostabioje gamtos apsūptyje, nuostabiame Sarių kaimelyje. Čia gyvena šilti, nuoširdūs, darbštūs ir dainingi žmonės. Draugyn juos suvedė meilė lietuviškai dainai, tradicijoms ir noras išsaugoti ir perduoti viską ateinančioms kartoms.

Kolektyvai

Meno kolektyvas

ESTRADINIS DUETAS

Sarių skyriaus moterų estradinis duetas kūrybinei veiklai susibūrė 2017 metais. Repertuaro pagrindą sudaro populiariausios lietuviškos dainos. Estradinis duetas pajėgus atlikti programą, skirtą ir tautinių mažumų žiūrovams. Duetas laisvai dainuoja  rusų, lenkų, ukrainiečių kalbomis. Estradinis duetas koncertuoja ne tik Sarių kaimo bendruomenei, bet ir  išvykose į kitus rajono kultūros centrų skyrius. 

Kolektyvo vadovė –  Aldona Miloševskaja

Meno kolektyvas

FOLKLORO KOLEKTYVAS

Sarių skyriaus folkloro kolektyvas susikūrė 2017 metais. Kolektyvą lanko
iniciatyviausi ir aktyviausi Sarių kaimo bendruomenės nariai. Repertuare lietuvių liaudies dainos.
Šiuo metu kolektyvą lanko 7 nariai. Juos vienija meilė lietuviškai dainai, noras išsaugoti ir perduoti
ateinančioms kartoms lietuvių liaudies dainas ir tradicijas. Kolektyvas aktyviai dalyvauja
Švenčionių rajono renginiuose. Mielai koncertuoja išvykose.

Kolektyvo vadovė –  Aldona Miloševskaja

Meno kolektyvas

VAIKŲ VOKALINĖ GRUPĖ

Sarių skyriaus vaikų vokalinė grupė aktyviai kultūrinei ir kūrybinei veiklai susibūrė
2017 metais. Kolektyvą nuolat lanko 6 nariai. Vaikai labai aktyvūs, žingeidūs, domisi kūryba,
dainomis, daile ir rankdarbiais. Vaikų skaitomos eilės ir dainos skamba Sarių skyriaus
organizuojamuose renginiuose. Vaikų vokalinė grupė dalyvauja Sarių skyriuje rengiamuose
teatriniuose vaidinimuose.

Kolektyvo vadovė –  Aldona Miloševskaja

Apie Pašaminės skyrių

Pašaminės skyrius veiklą vykdo jau 24 – eri metai, vyksta įvairios edukacijos, užsiemimai su vaikais ir saviveiklininkais. Taip pat galima apsilankyti parodose, kurių kūriniai yra iš kitų rajonų. Vyksta vietiniai ir atvežtiniai koncertai, dalyvaujame įvairiuose renginiuose ir išvykose.

Kolektyvai

Meno kolektyvas

VOKALINIS KOLEKTYVAS

Pašaminės skyriaus mišrus vokalinis kolektyvas susikūrė prieš 24 metus. Kolektyvo
kūrybinėje veikloje dalyvauja 7 nariai, mylintys liaudies dainas, Pašaminės krašto istoriją,
padavimus ir legendas. Kolektyvo repertuare dainos apie gamtą, tėvynę, laisvę, grožį, meilę.
Kolektyvas mielai atlieka ir populiarius romansus. Pašaminės skyriaus vokalinis kolektyvas
koncertuoja įvairiuose renginiuose, išvykose, rajoninėse šventėse. Kolektyvo nariai didžiuojasi
koncertinėmis išvykomis į Sarių, Kaltanėnų, Strūnaičio, Vidutinės bendruomenių renginius.
Susibičiuliavo su kitais rajono etnografiniais, folkloro kolektyvais. Kolektyvo dalyvavimas
Sekminių, Užgavėnių, Joninių šventėse susilaukia šiltų atsiliepimų ir žiūrovų dėmesio.

Vadovė – Dalė Basiūnienė

Meno kolektyvas

DAILĖS STUDIJA

Pašaminės skyriuje 2015 metais įsikūrė dailės studija. Ją nuolat lanko aktyviausi ir
žingeidžiausi kaimo bendruomenės nariai. Susibūręs reguliariai lankančių skaičius, o jų net 14, tik
patvirtina, kad šis užsiėmimas pelnė populiarumą kaimo bendruomenės narių tarpe, yra mielas,
įdomus ir reikalingas. Dailės studijos nariai praturtina savo laisvalaikį ir žiniomis, ir asmeniniu
tobulėjimu. Edukacinius dailės užsiėmimus veda Miroslava Leukenjeva. Užsiėmimų metu piešiami
peizažai, natiurmortai, naudojamos liejimo, taškymo, štrichavimo technikos. Skatinamas kiekvieno
nario individualumas, lavinama vaizduotė. Nariai mielai rengia savo kūrybos darbų parodas
Pašaminės skyriuje, Švenčionių rajono bibliotekose ir kultūrinėse įstaigose.

Vadovė – Dalė Basiūnienė

Meno kolektyvas

RANKDARBIŲ BŪRELIS

Darbščių Pašaminės kaimo bendruomenės narių iniciatyva prieš 24 metus susibūrė
aktyviausi kaimo nariai į rankdarbių būrelį. Rankdarbių būrelyje dalyvauja ir vaikai, ir suaugusieji.
Kūrybos veikla plati, tai ir – nėrimas vašeliu, mezgimas virbalais, sausų ir gyvų gėlių puokščių
komponavimas, paveikslų bei paveikslėlių iš gamtinės medžiagos bei proginių atvirukų kūrimas ir
t.t. Tai puikus laisvalaikio praleidimo laikas, suteikiantis ne tik kūrybos, bet ir bendravimo
džiaugsmą. Visus darbus būrelio nariai atlieka noriai, su dideliu entuziazmu, turi daug idėjų ir
pasiūlymų Pašaminės skyriuje organizuojamiems renginiams ir šventėms. Nuolat rengia parodas ir
savo darbais džiugina kitų Švenčionių rajono kultūrinių įstaigų lankytojus. Ne viena paroda
eksponuojama ir už rajono ribų.

Vadovė – Dalė Basiūnienė

Meno kolektyvas

VAIKŲ KŪRYBOS STUDIJA

Pašaminės ir aplinkinių kaimų ir vaikai yra ištikimiausi Pašaminės skyriaus lankytojai.
Jie renkasi skyriuje ir susibūrę į vaikų kūrybos studiją turi puikias sąlygas visapusiškam
tobulėjimui. Vaikai dainuoja, vaidina, deklamuoja. Dalyvauja visuose Pašaminės skyriuje
organizuojamuose renginiuose, šventėse, išvykose, edukacinėse veiklose, kūrybinėse popietėse.
Ypatingai aktyvūs kuriant virtualius renginius, montuojant nuotolines veiklas. Nuolat renkasi
daugiau nei 12 vaikų, o kaime daugiau ir nėra. Jų darbai yra eksponuojami įvairiose parodose,
renginiuose, šventėse, yra matomi internetinėje erdvėje.

Vadovė – Dalė Basiūnienė

Informacija ruošiama