Švenčionėlių kultūros centras

Laisvalaikio, pramogų, liaudies meno , vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras.

Apie mus

Švenčionėlių miesto kultūros centras duris atvėrė 1985 metų vasarą. Tai buvo ilgai lauktas įvykis ne tik Švenčionėlių miesto, bet ir visos Švenčionių rajono bendruomenės gyvenime. Modernus pastatas, patogi logistika ir gausus būrys specialistų -profesionalų pradėjo aktyvų kultūrinio gyvenimo etapą. Kūrėsi populiarūs meno mėgėjų kolektyvai, vyko profesionalių respublikos kolektyvų bei atlikėjų koncertai, susitikimai su įžymiais Lietuvos poetais, kompozitoriais, buvo eksponuojamos dailininkų parodos. Puikias sąlygas kūrybai atrado vienas seniausių ir brandžiausių Švenčionėlių miesto kultūros centro kolektyvų – Švenčionėlių liaudies teatras.

Kultūros centro vizija

Laisvalaikio, pramogų, liaudies meno , vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose, plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veikloje. Plečiantis aptarnaujamos teritorijos ribas, užmezgantis abipusius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su kitomis ES šalimis.

Kultūros centro misija

Teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikio vartotoją. Organizuoti kultūrinius,  renginius atspindinčius pagrindines etikos vertybes. Sudaryti sąlygas rajono kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Projektų pagalba išnaudoti respublikos ir ES fondų teikiamą finansinę paramą, ir taip plėsti savo teikiamų paslaugų spektrą.

Uždaviniai

  • Rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu
  • Skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi
  • Sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei
  • Suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese
  • Propaguoti profesionalų meną
  • Bendradarbiauti su rajono meno, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuojant įvairius renginius, susitikimus ir kita
  • Vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas
  • Sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui

Partneriai

Švenčionėlių miesto kultūros centras
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 1/11
LT-18222 Švenčionėliai
Tel. (8 387) 31213
El. paštas info@smkc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190515937