Renginių apžvalgos

Birželio 14 d. GEDULO IR VILTIES DIENA.

By 2019 11 birželio 29 lapkričio, 2019 No Comments

   Šiemet Lietuva mini pirmųjų masinių trėmimų 78–ąsias metines. 1941 metų birželio 14 d. į atšiaurias Sovietų Sąjungos teritorijas buvo ištremta per 6000 tūkstančius žmonių, iki birželio 19 d. tas skaičius išaugo iki 17 500. 

   Švenčionėlių miesto kultūros centras iškilmingai ir originaliai paminėjo šį skausmingą Lietuvos istorijos momentą. Lietuvoje skelbiant Visuotinę tylos minutę 11:59 visi susirinkusieji  Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčiojestojo pagerbti tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų . Po Šventų mišių, kurias aukojo Kunigas Raimundas Macidulskas  renginio vedėjas Richardas Leleiva kvietė žodį tarti  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo,  jaunimo ir sporto skyriaus vedėją Teresą Sansevičienę. Istorijos mokytoja, metodininkė, Švenčionėlių progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kapačinskienė  klausytojams pasakojo to laikmečio siaubo ir žiaurumo tiesas. Savo prisiminimais ir išgyvenimais dalinosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Švenčionių rajono filialo tarybos pirmininkas Vytautas Tautvaišas.

     Švenčionėlių progimnazijos mokiniai rašė rašinius, kūrė eiles apie tai, kas jų suvokimu yra birželio 14-oji., juos buvo galima pamatyti kartu su Švenčionėlių progimnazijos ir meno mokyklos piešinių parodos ekspozicija – dailės mokytoja Angelė Maliavkienė ir Audronis Vilutis.  Savo ir bendraamžių tekstus skaitė Švenčionėlių progimnazijos 8 b klasės mokinė Akvilė Poraikaitė. Jų mokytoja Ramunė Bankauskienė. Švenčionėlių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai prisidėjo surengti pagerbimo ceremoniją ir susirinkusiesiems dovanojo koncertą. Koncertavo: Raminta Mikštaitė , Gerta Nalivaikaitė kanklės, mokytoja Milda Matijošiūtė. Pianinas – Lukas Kuleš, Karina Pokaliuk, mokytoja Loreta Šidlauskienė.

    Po koncerto  visi dalyviai buvo kviečiame  padėti gėles ir uždegti žvakeles prie paminklinio akmens ir geležinkelio stoties perone. Žvakeles, kurios  simbolizuoja tremtinių, sugrįžusių į Lietuvą iš Sibiro, parsineštą juos svetimame krašte palaikiusią viltį. Viltį, kad tragiškos tautai 1941 m. birželio 14-osios įvykiai nebepasikartos, bus mažiau juodų gedulo dienų, daugiau vilties ir šviesos.

    Dėkojame Švenčionėlių progimnazijos bendruomenei aktyviai dalyvavusiai renginio organizavime (literatūriniai rašiniai ir skaitiniai, visuotinė akcija „Tremties vaikų žaislai“, mokytojos Ramunė Bankauskienė ir Nijolė Kapačinskienė.) Mindaugo gimnazijai ir Švenčionių rajono sporto centrui geranoriškai suteikus  transportą renginio dalyvių pavėžėjimui prie paminklinio akmens geležinkelio stotyje, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8- osios rinktinės 808-osios pėstininkų kuopos kariams: Vidai Žigaitei, Miroslavui Kazakevičiui, Aleksėjui Terleckui. Rajono tarybos narei Janinai Deveikienei už materialinę paramą ir visiems prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo.

Atskirai norėtume padėkoti Švenčionėlių bažnyčios kunigui Raimundui Macidulskui už ilgametį glaudų bendradarbiavimą su  kultūros centru organizuojant renginius bažnyčioje.

- -