Renginių apžvalgos

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS-KONCERTAS “DAINUOJANTI LIETUVA”

By 2020 16 vasario 23 vasario, 2020 No Comments

Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Švenčionėlių mieste buvo deramai paminėta ši labai svarbi Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui data. Juk laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui. Laisvė ir Nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.

Švenčionėlių miesto kultūros centras vasario 16 dieną organizavo minėjimą – koncertą „Dainuojanti Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 12.00 val. Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje Šv. Mišias aukojo Švenčionėlių parapijos kunigas Vitalij Kisel. Po Šv. Mišių KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 808-osios pėstininkų kuopos savanoriai: Raimondas Jusis, Aleksejus Terleckis, Viktoras Petrovskis iškilmingai įnešė  Lietuvos vėliavą. Minėjimą pradėjo bažnyčios choras, kartu su visa tikinčiųjų bendruomene giedodamas Lietuvos himną. Visus pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintautas Kindurys.  Savo kalboje sveikino visus su didžiausia vertybe, kurią tik galima turėti – Lietuvos laisve ir nepriklausomybe. Ragino visus gerais darbais, pasiaukojimu ir patriotizmo dvasia auklėti jaunąją kartą. Nenustoti skiepyti jiems meilę savo kraštui, savo gimtinei, savo Tėvynei. Demonstruoti kasdieniu gyvenimu patriotizmą ir pagarbą. Kalbėjo ir visus sveikino Švenčionių rajono tarybos narė Janina Deveikienė. Koncertavo  Švenčionėlių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai: meno mokyklos choras ir solistė Amelija Maldžiūtė (mokytoja Tatjana Šapokienė, akomponiatorė Marina Tkačenko), Švenčionėlių lopšelio – darželio „Vyturėlis“ auklėtinė , Lietuvos televizijos vaikų ir jaunimo konkurso „Dainų dainelė – 2020“  II turo laureatė,  Karolina Lamauskaitė (mokytoja Tatjana Šapokienė). Švenčionėlių miesto kultūros centro  dainos studijos solistė Ineta Kajato (vadovė Justina Šapokaitė). Koncertą užbaigė Švenčionėlių parapijos choras (vargonininkas Arnoldas Leleika) kartu su visais iškilmingai sugiedojęs Maironio „Lietuva brangi“. Renginį vedė –  Švenčionėlių progimnazijos 7 kl. mokiniai Rugilė Chaleckaitė ir Radminas Leleiva.

Dėkojame visiems, kurie šią dieną buvote kartu su mumis. Mūsų visų vieningas noras, siekis ir tikslas išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę priklauso nuo mūsų bendrystės ir susitelkimo. Ir visa tai vieninteliam kilniam ir šventam tikslui „Vardan tos…“

- -