Švenčionėlių kultūros centro dokumentacija

Administracinė informacija

Viešųjų pirkimų dokumentų rinkiniai

Informaciją apie organizacijos pirkimus galite stebėti portale PIRKIMAI365.LT

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Praėjusieji metai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Praėjusieji metai

Teisinė informacija

Švenčionėlių miesto kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Švenčionių rajono savivaldybės teisės aktais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą: 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas