ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO VYKDOMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO  KULTŪROS CENTRO VYKDOMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

Švenčionėlių miesto kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai.

Tęstinis projektas –  Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis “Juoko sūkurys”, kurį jau ketverius metus iš eilės parėmė LR Kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondas.

Tęstinis projektas, – skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti “Kelias į praeitį”, vykdomas ketverius metus iš eilės kartu su AB “Lietuvos geležinkeliai”. Projektą ramia LR Kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondas.

Kitos šventės, festivaliai ir renginiai finansuojami Švenčionių rajono savivaldybės, privačių rėmėjų, verslo įmonių lėšomis. Jau tradicinėmis tapusios respublikinė Joninių šventė, regioninis Grybavimo čempionatas Švenčionėlių mieste, Meno mėgėjų šventė ir kt.