Švenčionėlių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gabija“

2000 metais Švenčionėlių miesto kultūros centre  susikūrė moterų vokalinis „Gabija“. Ansamblį lanko moterys mėgstančios dainuoti, dalyvauti mėgėjų meno veikloje, kurios nėra abejingos muzikai ir prasmingam laisvalaikio praleidimui. Dauguma jų vadovaujasi teze, kad muzika, tai skambantys jausmai.

Ansamblio repertuare  dominuoja romantinės  ir liaudies dainos. Ne vienai dainai muziką ir žodžius yra parašiusi ansamblio vadovė Vanda Miloš. Vokalinis ansamblis „Gabija“ yra vienas iš daugiausiai koncertuojančių Švenčionėlių miesto kultūros centro kolektyvų. Nuolat dalyvauja miesto, rajono, regiono ir respublikos renginiuose, festivaliuose bei vokalinių ansamblių konkursuose. Kolektyvas su koncertinėmis programomis yra viešėjęs Lenkijos respublikoje ir Švedijoje. Repertuare skaičiuojama apie 50 įvairaus žanro dainų, baladžių ir romansų.

Kolektyvui yra suteikta 3 kategorija.

2015 metų birželio 21 dieną moterų vokalinis ansamblis „Gabija“ atšventė 15-jį jubiliejų.

 

Kolektyvo vadovė Vanda Miloš